Spring til indhold
Generelle vilkår og betingelser for Decor_Fashionista

§1 Gyldighed overfor iværksættere og definitioner af begreber

(1) Følgende generelle vilkår og betingelser gælder for alle leverancer mellem os og en forbruger i den version, der var gældende på ordretidspunktet.

En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der ikke primært kan henføres til deres kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige aktivitet (§ 13 BGB).

§2 Indgåelse af kontrakt, opbevaring af kontraktteksten

(1) Følgende regler vedrørende indgåelse af kontrakten gælder for ordrer via vores internetbutik http://www.decorfashionista.com.

(2) Hvis kontrakten er indgået, følger kontrakten med

Decor_Fashionista
Mads Kristensen
Great Street 85
D-24937 Flensborg
shop@decorfashionista.com
Registreringsnummer 12131415
Tinglysningsretten Landsret Flensborg

betingelser.

(3) Præsentationen af ​​varerne i vores onlineshop udgør ikke et juridisk bindende kontraktligt tilbud fra vores side, men er kun en uforpligtende opfordring til forbrugeren om at bestille varer. Ved bestilling af de ønskede varer afgiver forbrugeren et bindende tilbud om at indgå en købsaftale.
(4) Når en ordre modtages i vores onlinebutik, gælder følgende regler: Forbrugeren afgiver et bindende kontraktligt tilbud ved at gennemføre bestillingsproceduren i vores onlineshop.

Bestillingen foregår i følgende trin:

1) Udvælgelse af de ønskede varer
2) Bekræft ved at klikke på knappen "Bestil".
3) Kontrol af oplysningerne i indkøbskurven
4) Tryk på "checkout"-knappen
5) Tilmeld dig i onlineshoppen efter registrering og indtastning af registreringsoplysningerne (e-mailadresse og adgangskode).
6) Genkontrol eller rettelse af de respektive indtastede data.

Inden ordren afsendes bindende, kan forbrugeren gå tilbage til den hjemmeside, hvor kundens oplysninger er registreret og rette indtastningsfejl ved at trykke på knappen "Tilbage" i den internetbrowser, han bruger, og efter at have kontrolleret sine oplysninger. Lukning af internetbrowseren vil annullere bestillingsprocessen. Vi bekræfter modtagelsen af ​​ordren med det samme via en automatisk genereret e-mail ("ordrebekræftelse"). Hermed accepterer vi dit tilbud.

(5) Opbevaring af kontraktteksten for ordrer via vores onlinebutik: Vi sender dig ordredata og vores generelle vilkår og betingelser via e-mail. Du kan til enhver tid se vilkår og betingelser på http://www.decorfashionista.com/agb.html. Af sikkerhedsmæssige årsager er dine ordreoplysninger ikke længere tilgængelige via internettet.

§3 Priser, forsendelsesomkostninger, betaling, forfaldsdato

(1) De angivne priser inkluderer lovpligtig moms og andre priskomponenter. Dertil kommer eventuelle fragtomkostninger.

(2) Forbrugeren har mulighed for at betale forud, direkte debitering, PayPal, kreditkort (Visa).

3. Hvis forbrugeren har valgt at betale forud, forpligter han sig til at betale købesummen umiddelbart efter aftalens indgåelse.

(4) Eventuelle gældende toldgebyrer og andre gebyrer op til en procentsats på 19 kan desværre ikke afholdes af Decor Fashionista og skal afholdes af køber selv.

§4 Levering

(1) Medmindre andet tydeligt er angivet i produktbeskrivelsen, er alle varer, vi tilbyder, klar til omgående afsendelse. Levering sker senest inden for 25 hverdage. Ved forudbetaling begynder leveringsfristen dagen efter, at betalingsordren er sendt til den bank, der er ansvarlig for overførslen, og for alle andre betalingsmetoder dagen efter, at kontrakten er indgået. Falder fristen på en lørdag, søndag eller helligdag på leveringsstedet, udløber fristen førstkommende hverdag.

2. Risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af det solgte, selv ved postordrekøb, overgår først til køber, når varen overdrages til køber.

§5 Ejendomsforbehold

Vi forbeholder os ejendomsretten til varerne, indtil købesummen er betalt fuldt ud.

************************************************** ************************************************** ****

§6 Fortrydelsesret for kunden som forbruger:

Fortrydelsesret

Forbrugere har fortrydelsesret i overensstemmelse med følgende bestemmelser, hvorved en forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der ikke overvejende kan henføres til hverken deres kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige aktivitet:

Fortrydelsesret


Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af ​​dig nævnt tredjemand, som ikke er fragtfører, tog varerne i besiddelse.

For at udnytte din fortrydelsesret skal du kontakte os
Indretning fashionista
Mads Kristensen
Great Street 85
D-24937 Flensborg
Send en e-mail til shop@decorfashionista.com
informere dig om din beslutning om at fortryde denne kontrakt ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail). Du kan bruge den vedhæftede prøvefortrydelsesformular, selvom dette ikke er obligatorisk.

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du annullerer denne kontrakt, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (bortset fra eventuelle ekstra omkostninger, der opstår som følge af, at du har valgt en anden leveringsmetode end den billigste standardlevering, som vi tilbyder) for at blive tilbagebetalt med det samme og senest inden fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelse om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi den samme betalingsmetode, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre noget andet er udtrykkeligt aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer som følge af denne tilbagebetaling.

Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at du har sendt varerne retur, alt efter hvad der er først.

Du skal returnere eller aflevere varerne til os med det samme og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du meddeler os din annullering af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne inden 14 dages fristen er udløbet.

Vi afholder omkostningerne ved returnering af varerne

Slut på tilbagekaldelse

************************************************** ************************************************** ****

§7 Fortrydelsesformular

Eksempel fortrydelsesformular

(Hvis du ønsker at annullere kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage.)
kl.:
Decor_Fashionista
Mads Kristensen
Great Street 85
D-24937 Flensborg
Send en e-mail til shop@decorfashionista.com

Jeg/vi (*) ophæver hermed den af ​​mig/os indgåede kontrakt (*) om køb af følgende varer (*)/levering af følgende service (*)

________________________________________________

Bestilt den (*)/modtaget den (*)

__________________

Navn på forbruger(e)

________________________________________________

Adresse på forbrugeren(erne)


________________________________________________

Forbrugerens underskrift (kun for papirmeddelelse)

__________________

Dato

__________________

(*) Slet det ikke gældende.

§8 Garanti

De lovpligtige garantibestemmelser gælder.

§9 Kontraktsprog

Som kontraktsprog vil tysk udelukkende være tilgængeligt.

************************************************** ************************************************** ****

§10 Kundeservice

Vores kundeserviceteam er klar til at besvare spørgsmål, klager og indsigelser på hverdage fra kl. 10.00 til 18.00

Telefon: 046197888152
Fax: 046197888152
E-mail: shop@decorfashionista.com

ledig.

************************************************** ************************************************** ****